წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა
2016-10-30 ქუთაისის #49 მაჟორიტარული ოლქის #91 უბანზე 07:20 საათზე კომისიის წევრმა უარი განაცხადა გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრების გამოვლენისათვის საჭირო წილისყრის პროცედურაში მონაწილეობის მიღებაზე


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე