საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება
2016-10-30 ზუგდიდის #66 მაჟ. ოლქის #51 უბანზე 8 საათსა და 25 წუთზე სადემონსტრაციო ოქმში შეტანილი არ იყო სპეციალურ სიაში მოცემული მონაცემები. საჩივარი წარედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიას.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე