წილისყრის ჩატარების წესის დარღვევა
2016-10-30 საგარეჯოს #23 მაჟორიტარული ოლქის #8 უბანზზე 07:20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა უარი თქვა გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები კომისიის წევრის გამოსავლენად გამართულ წილისყრაში მონაწილეობაზე.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე