საკონტროლო ფურცლების არასათანადოდ შევსება
2016-10-30 ბათუმის #69 მაჟ. ოლქის #24 უბანზე დაირღვა საკონტროლო ფურცლის შევსების წესი. საკონტროლო ფურცელი საარჩევნო ყუთებში მოთავსდა პირველი ამომრჩევლის ხელმოწერის გარეშე. საჩივარი წარედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიას


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე