საკონტროლო ფურცლების არასათანადოდ შევსება
2016-10-30 ბათუმის #69 მაჟ. ოლქის #55-ე საარჩევნო უბნის საკონტროლო ფურცელში არ არის მითითებული შევსების დრო. საჩივარი წარედგინა საოლქო საარჩევნო კომისიას.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე