კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება
2016-10-30 ბათუმის #70 მაჟორიტარული ოლქის #76 უბანზე 11.10 საათზე უბანზე მოსულმა მოსულმა ამომრჩეველმა შევსებული საარჩევნო ბიულეტინი ძირითადი ყუთის ნაცვლად მოათავსა გადასატან საარჩევნო ყუთში. აღშნიშნული ფაქტის შემდეგ გადასატანი ყუთი დაილუქა. შესაბმისად, გადასატანი ყუთის სიაში მყოფ 7 ამომრჩევლეს არ მიეცა არჩევნებში მონაწილოების საშულება რადგან გადასატანი ყუთი საარჩევნო უბნიდან არ გავიდა. აღნიშნულ დარღვევასთან დაკავშირებით დაიწერა საჩივარი.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე