კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება
2016-10-30 ვაკის #2 მაჟორიტარული ოლქის #5 უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში მოცემული იყო 12 ამომრჩევლის მონაცემები, თუმცა უბნიდან წაიღეს 15 ბიულეტენი. ამომრჩევლთაგან მხოლოდ 11-მა მიიღო მონაწილეობა, უნდა დაბრულებულიყო 4 ბიულეტენი,თუმცა დააბრუნეს 3 ბიულეტენი. აღნიშნულის თაობაზე შედგა ახსნა-განმარტების ოქმი. აღნიშნილ დარღვევასთან დაკავშირებით საოლქო საარჩევნო კომისიას გადაეცა საჩივარი ,,სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლის მიერ"


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე