კომისიის წევრების მიერ უფლებამოსილებათა არასათანადოდ განხორციელება
2016-10-30 ფოთის #61 მაჟორიტარული ოლქის #15 უბანზე ძირითად საარჩევნო ყუთის ზედამხედველის მოვალეობას ასრულებდა პარტია ,,მრეწველების" წარმომადგენელი, ხოლო ყუთის ზედამხედველი კომისიის წევრი ადგილზე არ იმყოფებოდა. საჩივარი წარედგინა სალქო საარჩევნო კომისიას.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე