საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება
2016-10-30 ბათუმის #68 მაჟორიტარული ოლქის #41 უბანზე რეგისტრატორის შეცდომის შედეგად ერთ-ერთმა ამომრჩეველმა ხელი მოაწერა არასწორ გრაფაში.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე