ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2016-10-30 ზუგდიდის #65 მაჟორიტარული ოლქის #22 უბანზე ხმების დათვლის შედეგად ბიულეტენების რაოდენობა 1-ით მეტი აღმოჩნდა ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე. აღმოჩნდა, რომ რეგისტრატორს მისთვის განკუთვნილ გრაფაში დაავიწყდა ხელმოწერის გაკეთება. აღნიშნულთან დაკავშირებით მან დაწერა ახსნა-განმარტებითი ბარათი.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე