ხმის დათვლის პროცედურის დარღვევა
2017-10-23 #9 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის #39 საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ერეოდა ბიულეტენების დათვლის პროცესში და თავად იღებდა კონვერტებიდან ბიულეტენებს. გარდა ამისა ერთ-ერთი მთვლელის ჩანაცვლება მოხდა ისე, რომ არ აღინიშნა ამის შესახებ ჩანაწერთა წიგნში.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე