შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2018-10-30 39-ე უბნის შემაჯამებელ ოქმში არაა მითითებული შედგენის თარიღი, დრო და კომისიის ბეჭდის ნომერი.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე