შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება, უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება
2018-10-31 მე-4 უბნის შემაჯამებელ ოქმში (01:04) გადასწორებულია მონაცემი სალომე ზურაბიშვილის გასწვრივ გრაფაში. ასევე, არასწორად არის მითითებული ოქმის შედგენის თარიღი.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე