შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2018-10-30 მე-4 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე