შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2018-10-31 N9 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭიყრის შედეგების ოქმში არ არის მითითებული მისი შევსების თარიღი.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე