უარი გადასატანი ყუთის წამღები კომისიის წევრის გამოსავლენად ჩატარებულ პროცედურაში მონაწილეობაზე


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე