საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება
2018-11-28 საარჩევნო უბანზე სამაგიდო სიებში არ არის მითითებული გადასატანი ყუთის სიაში არსებული ამომრჩევლების შესახებ. დარღვევის დრო 11:00 სთ-ზე.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე