სიასთან დაკავშირებული ხარვეზები
2018-11-29 #10 საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა ამომრჩეველთა ერთიან სიასთან დაკავშირებული დარღვევა, კერძოდ: სიაში შეყვანილი იყო არასრულწლოვანი ამომრჩეველი - დაბადებული 2001 წლის 6 იანვარს - ემილ ბაირამოვი. (ჰქონდა ID ბარათი) აღნიშნულმა პირმა უბანზე ხმა მისცა. დრო - 14:30 უბანზე - შენიშვნა შეიტანეს ჩანაწერთა წიგნში.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე