საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო შევსება/წარმოება
2018-11-28 სამაგიდო სიებში არ არის მითითებული გადასატანი ყუთის სიაში არსებული ამომრჩევლების შესახებ.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე