შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2018-11-30 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქში არასწორად არის მითითებული შევსების დრო.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე