შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2018-11-30 კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქში არასწორად არის მითითებული შევსების დროს.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე