შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2018-12-02 კენჭიყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქში არასწორად არის მითითებული მისი შევსების თარიღი და არ არის დამოწმებული კომისიის ბეჭდით.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე