შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2018-12-03 კენჭიყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმი არ არის დამოწმებული კომისიის სპეციალური ბეჭდით.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე