შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2018-12-03 კენჭიყრის შედეგების ოქმში არ არის მითითებული მისი შედგენის თარიღი და დრო.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე