შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2018-12-03 შემაჯამებელ ოქმში არ არის მითითებული ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე