შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2018-12-03 ოქმში არ წერია მისი შედგენის თარიღი და დრო და ასევე არაა დამოწმებული ბეჭდით.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე