შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2018-12-03 ოქმში არ დგება ბალანსი ხელმწოერებს და კანდიდატებსი მიერ მღებულ ხმებს შორის. შესწორების ოქმში გადათვლის გარეშე მითითებულია, რომ გამორჩენილია ბათილი ბიულეტენების რაოდენობაა 23. ამასთან შესწორებსი ოქმს არ აქვს თავმჯდოამრის ხელმწოერა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე

GOOGLE+
გააზიარე