არაუფლებამოსილი პირის მიერ ხმის მიცემა
თარიღი: 2020-11-20
პერიოდი: 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები - არჩევნების დღე
ოლქი: ქუთაისი , საარჩევნო უბანი 120
ინციდენტის კატეგორია: სხვა
2020-10-31

59-ე ქუთაისის საარჩევნო ოლქის 120-ე საარჩევნო უბანზე ხმა მისცა გადასატანი ყუთის სიაში რეგისტრირებულმა ამომრჩეველმა.ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე