შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-11-06 ჩუღურეთის, მე-9 საარჩევნო უბნის მაჟორიტარული შემაჯამებელი ოქმი დამოწმებულია რეგისტრატორის ბეჭდით, რომელიც ოქმის შედგენის მომენტისათვის კანონმდებლობის მიხედვით დალუქული უნდა ყოფილიყო.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე