ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-17 ქობულეთის პირველ საარჩევნო უბანზე პროპორციულ ოქმში არ დგება ბალანსი. კერძოდ, სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი სამით აღემატება ხელმოწერების რაოდენობას.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე