ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-17 ხელვაჩაურის 33-ე საარჩევნო უბანზე საქართველოს პარლამენტის პროპორციული სისტემის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი, კერძოდ სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 2-ით აღემატება არჩევნებში მონაწილე საერთო რაოდენობას.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე