ბიულეტენების რაოდენობა მეტია სიაში ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობაზე
2020-11-17 ლაგოდეხის 30-ე საარჩევნო უბნის საქართველოს პარლამენტის პროპორციული სისტემის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში არ დგება ბალანსი, კერძოდ სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების ჯამი 1-ით აღემატება არჩევნებში მონაწილე საერთო რაოდენობას. აგრეთვე, გადაკეთებულია მე-8 საარჩევნო სუბიექტის მონაცემი (31-ის მაგივრად ჩაიწერა 30) და შესწორების ოქმი მხოლოდ საოლქოში იქნა შედგენილი.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე