შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა
2020-11-19 დმანისის მე-9 საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარემ და მდივანმა "სამართლიანი არჩევნების" დამკვირვებელს უარი განუცხადეს შემაჯამაბელი ოქმების ასლების გადაცემაზე. ორგანიზაციამ მოითხოვა საუბნო კომისიის თავმჯდოამრისა და მდივნის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაყენება, თუმცა ეს მოთხოვნა არ ყოფილა საოლქოს მიერ დაკმაყოფილებული.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე