შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა
2020-11-19 დმანისის მე-2 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმების ასლები არ იყო დამოწმებული მდივნის ხელმოწერებით. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე