შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა
2020-11-19 დმანისის პირველ საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმების ასლები არ არის დამოწმებული მდივნის ხელმოწერებით.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე