შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა
2020-11-19 დმანისის მე-14 საარჩევნო უბანზე შემაჯამებელი ოქმების ასლები არ არის დამოწმებული არც მდივნის და არც თავმჯდომარის ხელმოწერებით.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე