შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა
2020-11-19 ყვარლის 24-ე საარჩევნო უბნის დამკვირვებელს არ გადასცა თავმჯდომარემ შემაჯამებელი ოქმის ასლი. ორგანიზაციამ საჩივარი შეიტანა კომისიის თავმჯდომარისა და მდივნის მიმართ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა პასუხისმგებლობის დაკისრებას. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე