შემაჯამებელი ოქმის ასლის გაუცემლობა/არასრულყოფილი ასლის გაცემა
2020-11-19 ნაძალადევის 94-ე საარჩევნო უბანზე კომისიის თავმჯდომარემ მიუხედავ მოთხოვნისა შემაჯამებული ოქმი გასცა არასათანადო წესით. კერძოდ, ხელი არ მოაწერა თავმჯდომარემ და მდივანმა. მოთხოვნა თავმჯდომრის და მდივნის დისციპლინური პასუხისმგებლობა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე