შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-11-19 გლდანის მე-9 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლისთვის უბანზე გადაცემულ მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში არ იყო მითითებული ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობა, ხოლო ცესკოს საიტზე შესწორების ოქმის გარეშე აიტვირთა რიცხვიანი ოქმი.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე