შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-11-19 ტყიბულის 35-ე საარჩევნო უბანზე მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმს არ აქვს თარიღი და დრო. ორგანიზაციამ შეიტანა საჩივარი კომისიის მდივნის და თავმჯდომარის პასუხისმგებლობაზე, რაც ოლქის მიერ იქნა დაკმაყოფილებული.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე