შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-11-19 ტყიბულის მე-19 საარჩევნო უბანზე  პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში არასწორადაა მითითებული მისი შევსების თარიღი, თარიღის მაგივრად დრო არის მითითებული. ორგანიზაციის საჩივარი დაკმაყოფილებული იქნა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე