შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება
2020-11-19 მთაწმინდის მე-8 საარჩევნო უბანის პროპორციუკლი შედეგების შემაჯამებელ ოქმში ერთი სუბიექტის მონაცემები არის გადასწორებული და არ არის შედგენილი ახსნა-განმარტება ან შესწორების ოქმი. საჩივარი კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის პასუხისმგებლობის მოთხოვნის დაკმაყოფილდა საოლქოს მიერ. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე