შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება
2020-11-19 ბათუმის 85-ე საარჩევნო უბანის პროპორციული შედეგების შემაჯამებელ ოქმში ფიქსირდება სუბიექტის მონაცემების გადასწორება და არ არის შედგენილი შესწორების ოქმი ან ახსნა-განმარტება უბნის კომისიის მიერ. თუმცა ოთხი დღის შემდეგ ხსენებულ ჩასწორებაზე შედგა საოლქოს განკარგულება.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე