შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-11-19 ბათუმის 85-ე საარჩევნო უბნის პროპორციული და მაჟორიტარული შედეგების შემაჯამებელ ოქმები არ იყო დამოწმებული კომისიის ბეჭდით. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე