შემაჯამებელი ოქმის უკანონოდ გადაკეთება/გაყალბება
2020-11-19 სენაკის მე-7 საარჩევნო უბნის პროპორციული და მაჟორიტარული შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში უხეშად არის გადასწორებული ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა.  ოქმებს არ ახლავს თან შესწორების ოქმი ან ახსნა-განმარტება.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე