შემაჯამებელი ოქმის არასათანადოდ შევსება
2020-11-19 საბურთალოს მე-15 საარჩევნო უბანზე პროპორციული შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შემაჯამებელ ოქმს არ აქვს კომისიის ბეჭედი, შედგენის თარიღ და დრო.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე