საკონტროლო ფურცელთან დაკავშირებული დარღვევები
2020-11-20 ვანის 30-ე საარჩევნო უბანზე, 07:50 საათზე , კომისიის თავმჯდომარემ არ შეავსო საკონტროლო ფურცელი სათანადოდ, კერძოდ,  არ მიუთითა პირველი ამომრჩევლის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი, რაც წარმოადგენს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული სამართლებრივი ნორმის დარღვევას და საჭიროების შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას, კერძოდ, თავმჯდომარისთვის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრებას.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე