უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირების უფლებების უკანონო შეზღუდვა
2020-11-20 ზუგდიდის 79-ე საარჩევნო უბანზე, საუბნო კომისიის თავმჯდომარემ არ მისცა დამკვირვებელს  შესაძლებლობა ფოტო გადაეღო საეჭვოდ მიჩნეული ბიულეტენისთვის და საერთოდ აუკრძალა ფოტოგადაღება. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირდა საჩივარი საოლქოში მოთხოვნით, რომ აღმოიფხვრას დარღვევა და დაეკისროს კომისიის თავმჯდომარეს შესაბამისი პასუხისმგებლობა.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე