საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება
2020-11-20 ქუთაისის 59-ე საარჩევნო უბანზე ხმების დათვლის პროცესში აღმოჩნდა, რომ სამი რეგისტრატორების  მიერ რიგ ბიულეტენზე არ განხორციელდა ხელმოწერა, რაც აღმოჩენილ იქნა მხოლოდ ხმების დათვლის დროს. შესაბამისი საჩივარი დარეგისტრირდა ორგანიზაციის მიერ, რომელიც გადავიდა საოლქოში.


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე