საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოება/შევსება
2020-11-20 სენაკის მე-8 საარჩევნო უბანზე (26.64.08) რეგისტრატორმა ამომრჩეველს სხვა ამომრჩევლისთვის კუთვნილ გრაფაში მოაწერინა ხელი. ორგანიზაციის მიერ დარეგისტრირდა საჩივარი უბანზე რეგისტრატორის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაყენების შესახებ. საჩივარი გადაეცა საოლქოს, თუმცა დარჩა განხილვის გარეშე. 


ინციდენტის გაზიარებაFACEBOOK
გააზიარე

TWITTER
გააზიარე